Đầu xuân hành hương núi Điện Bà – Phần 1

Lễ vía Bà Đen/ Linh Sơn Thánh Mẫu cử hành vào ngày năm tháng năm âm lịch. Song hội xuân ở núi Điện Bà thu hút đông đảo khách hành hương lại là ba tháng đầu năm, mặc dù lễ hội chính là rằm... Read More | Share it now!

Đọc lại thơ Quách Tấn, thử ngẫm vài điệu tình – Phần 3

Tình và thơ có theo tuổi tuổi tác mà thay đổi nhưng cái nếp chịu tử tâm với chữ nghĩa, âm điệu thì trước sau vẫn một. Thử nhặt vài câu. Dụng công rõ ngay từ thuở trẻ: Luy nhớ mưa ngàn tuôn... Read More | Share it now!

Đọc lại thơ Quách Tấn, thử ngẫm vài điệu tình – Phần 2

Nhà thơ đã sẵn nếp hằn sâu: chỉ chút ít chăng là hiện thực, còn thì cứ là tượng trưng – thơ cổ điển (nay gọi là trung đại) là cả một thế giới tượng trưng. Những “rẫy mít vườn thơm”,... Read More | Share it now!

Đọc lại thơ Quách Tấn, thử ngẫm vài điệu tình – Phần 1

Tuyển tập thơ được chọn từ 13 tập thơ, do Quách Giao – con trai nhà thơ – giới thiệu và Nxb Hội Nhà văn xuất bản (tháng 7.2006), có nhiều ảnh của nhà thơ qua các thời kỳ. Miên man thơ mọi cõi... Read More | Share it now!