Chia cho em một đời thơ một lênh đênh một dại khờ một tôi chỉ còn cỏ mọc bên trời một bông hoa nhỏ lặng rơi mưa dầm

Chia cho em một đời thơ
một lênh đênh
một dại khờ
một tôi
chỉ còn cỏ mọc bên trời
một bông hoa nhỏ lặng rơi mưa dầm…
Hồi đi học rất thích bài thơ này của Nguyễn Trọng Tạo. Vẫn nhớ mùa đông của năm 2009 tại một căn phòng nho nhỏ ở Hà Nội, mình còn là cô sinh viên ngơ ngác, nghe ông nói chuyện thơ ca.
Người thơ hào hoa ấy, nay đã về cõi trời…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *