Đang ngồi ôm đt chat với khách k để ý gì tự nhiên thấy 2 con giặc cái Hòa Thị Lưu Nguyễn Thị Ngọc Anh

Đang ngồi ôm đt chat với khách k để ý gì tự nhiên thấy 2 con giặc cái Hòa Thị Lưu, Nguyễn Thị Ngọc Anh
bật nhạc Hép Bi Bớt Đê xong 1 đứa cầm bánh 1 đứa cầm quà đi vào. Rồi bắt mình ước???
Rách ruột vãi. Biết thừa là t sẽ ước nhiều tiền với hạnh phích rồi lại còn :)))))
Cảm động suýt khóc. ???
Cảm ơn 2 con bợn thân rất nhèoooo ???
Đề nghị tua lét dua cho nhân viên bán hàng đi học chính tả cấp tốc lại nhé ?

13 bình luận về “Đang ngồi ôm đt chat với khách k để ý gì tự nhiên thấy 2 con giặc cái Hòa Thị Lưu Nguyễn Thị Ngọc Anh”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *