DĨ HÒA VĨ QUÝ Nhị chốt du di miệng tướng ghè Bên thềm hộ giá cậy song xe Trong cơn bĩ cực liền đem thí Giữa lúc nguy nan vội phá bè Mã thoái về canh chờ nước nhảy

DĨ HÒA VĨ QUÝ
Nhị chốt du di miệng tướng ghè
Bên thềm hộ giá cậy song xe
Trong cơn bĩ cực liền đem thí
Giữa lúc nguy nan vội phá bè
Mã thoái về canh chờ nước nhảy
Binh lên nhập cuộc đợi canh be
Lơi là chớ vội ham qua uýnh
Lỡ bước sa cơ nhục tướng què
Pt – Tuyên Phạm
P/s: Các cao thủ có cao kiến gì không? Đỏ tiên.
BÓ TAY
Bên kia áp đảo cứ gầm ghè
Đỏ ắt cam đành thí bỏ xe
Mã tiến lui cùng toan giữ trận
Quân ngang dọc cũng định qua bè
Binh hùng lỡ vận không nên tấn
Tướng mạnh sai thời vẫn phải be
Bởi thế cờ đen mà tiếp viện
Qua sông chắc hẳn ngựa như què.
NT. ( Nguyễn Thắng )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *