Em ơi nắng ấm xa rồi Đông sang gió lạnh anh cần Gem thôi

“Em ơi, nắng ấm xa rồi
Đông sang, gió lạnh, anh cần #Gem thôi..!”
#Myaladdinz Join tại đây https://m.me/join/AbawnpWfmkCpII_8
Cuong Pham Bien

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *