HÔM NAY NGÀY 09 02 2019 NHÓM Từ Thiện Liên Hoa ĐẾN TRAO TIỀN CHO GIA ĐÌNH ĐỂ LO MAI TÁNG CHO 2 ÔNG CHÁU MẤT Ở CHÂU PHA TÂN THÀNH

HÔM NAY NGÀY 09/02/2019
NHÓM Từ Thiện Liên Hoa ĐẾN TRAO TIỀN CHO GIA ĐÌNH ĐỂ LO MAI TÁNG CHO 2 ÔNG CHÁU MẤT – Ở CHÂU PHA-TÂN THÀNH
TỔNG CỘNG SỐ TIỀN CỦA TẤT CẢ CÁC MẠNH THƯỜNG QUÂN ỦNG HỘ LÀ 23.800k (HAI MƯƠI BA TRIỆU TÁM TRĂM) GẤM TRAO TIỀN LẦN 1 CHO GIA ĐÌNH LÀ 10.800K- SỐ TIỀN CÒN LẠI LÀ 13 TRIỆU GẤM ĐI GOM CỦA TẤT CẢ CÁC MẠNH THUỜNG QUÂN SẼ TRAO TIẾP LẦN 2 CHO GIA ĐÌNH
GẤM THAY MẶT CHO GIA ĐÌNH XIN TRÂN THÀNH CẢM ƠN TẤM LÒNG CỦA TẤT CẢ CÁC MẠNH THƯỜNG QUÂN TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC NHIỀU LẮM
GẤM XIN HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC NÀY ĐẾN VỚI CÁC MTQ THÂN TÂM THƯỜNG AN LẠC-MẠNH KHOẺ-LUÔN SỐNG TRONG ÁNH SÁNG HÀO QUANG CỦA ĐỨC PHẬT
CẢM ƠN A Bảy Mạnh TỪ THIỆN 1 CHUYẾN XE CHỞ NHÓM ĐI
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *