Hôm qua khách cho Sđt tv khi gọi khách bảo có người gọi oy hôm nay khách ll lại nói C mua của e thoii nhiều người chèo kéo mà C hông tin tưởng đấy e nói oy làm ăn cốt ở tâm nữa nhé chư cứ tình rập chơi xấu khách người ta mua hàng cũng đủ tỉnh táo lắm ak đâu fai cứ bán phá giá thấp xuống như mấy chục ngang cả trắm ngàn là khách người ta ham đâu vn nên hãy hành sử cho giống con người nhé zè chừng 1 số thành phần não ngắn

Hôm qua khách cho Sđt tv , khi gọi khách bảo có người gọi oy, hôm nay khách ll lại nói C mua của e thoii , nhiều người chèo kéo mà C hông tin tưởng..đấy e nói oy làm ăn cốt ở tâm nữa nhé chư cứ tình rập chơi xấu khách người ta mua hàng cũng đủ tỉnh táo lắm ak, đâu fai cứ bán phá giá thấp xuống như mấy chục ngang cả trắm ngàn là khách người ta ham đâu , vn nên hãy hành sử cho giống con người nhé … zè chừng 1 số thành phần não ngắn

1 bình luận về “Hôm qua khách cho Sđt tv khi gọi khách bảo có người gọi oy hôm nay khách ll lại nói C mua của e thoii nhiều người chèo kéo mà C hông tin tưởng đấy e nói oy làm ăn cốt ở tâm nữa nhé chư cứ tình rập chơi xấu khách người ta mua hàng cũng đủ tỉnh táo lắm ak đâu fai cứ bán phá giá thấp xuống như mấy chục ngang cả trắm ngàn là khách người ta ham đâu vn nên hãy hành sử cho giống con người nhé zè chừng 1 số thành phần não ngắn”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *