Lan Xã trồng Gần một năm nay Xã bắt đầu mê em Lan

Lan Xã trồng.
Gần một năm nay Xã bắt đầu mê em Lan. Sáng sớm đã thấy xã dậy lăng xăng chăm lo cho em ấy. Đi mô về cũng lăng xăng ngắm ngắm, sửa sửa, rờ rờ, xịt xịt phun phun. Trông xã hào hứng lắm khi kể chuyện về ẻm. Lan của xã chưa nhiều, nhưng một số đã cho hoa. Sắp tới hứa hẹn nhiều hoa nữa. Xã nói với bạn, mỗi một bông hoa là một nụ cười của bà xã tui. Xã xạo đó. :p
Kệ. Miễn sao có hoa cho mình ngắm là được rồi 😀

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *