Lịch sử ngoại giao In đô nê xi a cho thấy rõ đặc thù xuyên suốt về hành vi chính sách của một quốc gia tầm trung đó là ưu tiên cao mang tính chiến lược dài hạn cho đẩy mạnh ngoại giao đa phương trên nền tảng tư tưởng độc lập tự chủ và tự cường quốc gia tự cường khu vực và đa dạng hóa đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại 3 632 more words https caphesach wordpress com vai tro cu cc 89a ngoa c

Lịch sử ngoại giao In-đô-nê-xi-a cho thấy rõ đặc thù xuyên suốt về hành vi/chính sách của một quốc gia tầm trung, đó là ưu tiên cao mang tính chiến lược, dài hạn cho đẩy mạnh ngoại giao đa phương trên nền tảng tư tưởng độc lập, tự chủ và tự cường quốc gia, tự cường khu vực và đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại. [ 3,632 more words ] https://caphesach.wordpress.com/…/vai-tro-cu%cc%89a-ngoa%c…/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *