Mấy bạn ơi Ck giúp My với Trời ơi lấy hàng thì hối như Giặc

Mấy bạn ơi! Ck giúp My với:( Trời ơi lấy hàng thì hối như Giặc. Hux Lúc nt hỏi thì im re:(
My cũng phải điệu đà mua cái này tậu cái kia chứ. Mần đẹp xong đi đòi nợ. Mệt quá:!((
Kiếm ai nuôi cmn cho rồi. Đỡ tốn kca?Mấy bạn ơi! Ck giúp My với:( Trời ơi lấy hàng thì hối như Giặc. Hux Lúc nt hỏi thì im re:(
My cũng phải điệu đà mua cái này tậu cái kia chứ. Mần đẹp xong đi đòi nợ. Mệt quá:!((
Kiếm ai nuôi cmn cho rồi. Đỡ tốn kca?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *