Ngày ấy bây giờ vẫn ba tên ấy vẫn chí chóe nhau không ngừng nghỉ vẫn trêu nhau eo éo như ngày ấy vẫn thương nhau như ngày ấy vẫn nhừng nhịn nhau đôi lúc như ngày ấy vẫn ánh mắt ấy đôi khi nhìn nhau giận giữ nhưng đâu lại vào đấy Nhưng giờ đây một trong ba tên ấy sẽ đi theo một ngã rẽ khác một hướng đi khác con đường khác dự là chông gai hơn rất nhiều nhưng có chị ở bên nhất định anh sẽ vượt qua

Ngày ấy, bây giờ, vẫn ba tên ấy, vẫn chí chóe nhau không ngừng nghỉ, vẫn trêu nhau eo éo như ngày ấy, vẫn thương nhau như ngày ấy, vẫn nhừng nhịn nhau (đôi lúc) như ngày ấy, vẫn ánh mắt ấy, đôi khi nhìn nhau giận giữ, nhưng đâu lại vào đấy,
Nhưng giờ đây một trong ba tên ấy sẽ đi theo một ngã rẽ khác, một hướng đi khác, con đường khác dự là chông gai hơn rất nhiều, nhưng có chị ở bên nhất định anh sẽ vượt qua,
Về muộn, ra đi vội vàng nên chưa cảm nhận được nhiều hai chữ “chị dâu” nhưng rồi sẽ quen với việc mẹ mình có thêm một người con, một người xa lạ nhưng sẽ là con mình, chị mình.
Chúc anh chị luôn giữ được nụ cười trên môi, chí chóe nhau ít thôi để mẹ đợ mất ăn mất ngủ, NHÉ

2 bình luận về “Ngày ấy bây giờ vẫn ba tên ấy vẫn chí chóe nhau không ngừng nghỉ vẫn trêu nhau eo éo như ngày ấy vẫn thương nhau như ngày ấy vẫn nhừng nhịn nhau đôi lúc như ngày ấy vẫn ánh mắt ấy đôi khi nhìn nhau giận giữ nhưng đâu lại vào đấy Nhưng giờ đây một trong ba tên ấy sẽ đi theo một ngã rẽ khác một hướng đi khác con đường khác dự là chông gai hơn rất nhiều nhưng có chị ở bên nhất định anh sẽ vượt qua”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *