Nhân nga y 19 8 nga y vinh danh lư c lươ ng Công an nhân Viê t Nam thân gư i như ng lơ i chu c tô t đe p nhâ t đê n ca c anh chị đang la m viê c phu c vu trong lư c lươ ng Công an nhân dân lơ i chu c sư c kho e ho c tâ p công ta c tô t va hoa n tha nh xuâ t să c mo i nhiê m vu đươ c giao luôn luôn la điê m tư a vư ng chă c cho hâ u phương va gia đi nh

Nhân ngày 19/8, ngày vinh danh lực lượng Công an nhân Việt Nam thân gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các anh chị đang làm việc, phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân lời chúc sức khỏe, học tập, công tác tốt và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, luôn luôn là điểm tựa vững chắc cho hậu phương và gia đình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *