Những hình ảnh bái biệt sư bà viện chủ chùa bồ đề quận 4 tphcm trưởng lão của ni giới việt nam

Những hình ảnh bái biệt sư bà, viện chủ chùa bồ đề quận 4 tphcm , trưởng lão của ni giới việt nam .
Nam mô bồ tát quán thế âm ???
Ai được làm để tử Sư Bà thật Phước Báo lắm .
Một đời sống giản dị.???
Sư Bà Trụ thế : 92 Năm . Hạ lạp 68 năm.
Được biết Sư Bà Có Trên Hàng Trăm Đệ Tử.???

20 bình luận về “Những hình ảnh bái biệt sư bà viện chủ chùa bồ đề quận 4 tphcm trưởng lão của ni giới việt nam”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *