Sáng ngủ dậy chưa tỉnh ke có điện thoại gọi tới Trai lạ alo a ơi sao giờ này a chưa chở đồ qua cho e a làm ăn kỳ cục vậy

Sáng ngủ dậy chưa tỉnh ke có điện thoại gọi tới :Trai lạ (alo a ơi sao giờ này a chưa chở đồ qua cho e a làm ăn kỳ cục vậy ). Tui : e oi hàng gì vậy e : Trai lạ ( thầy chùa đến rồi a không đem hòm qua trễ giờ liệm ba e rồi sao a làm ăn như cái qq vậy) . Tui : Dạ con không phải chủ trại hòm ba ơi . ….Tự nhiên sáng sớm bị chửi oan bó tay .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *