SIM ABB ACC 0916 788588 6tr5 0906 799299 7 9tr 0933 699299 9tr5 0972 399299 9tr9 0981 399199 9tr9 0931 299199 9tr6 0901 088988 9tr5 0937 566577 9tr5 0907 088588 10tr5 0901 288 788 12 5tr 0931 099599 13 5tr 0961 288588 12tr sim trả sau 300k tháng free 1

??SIM ABB.ACC??
—————–
0916.788588 = 6tr5
0906.799299 = 7.9tr
0933.699299 = 9tr5
0972.399299 = 9tr9
0981.399199 = 9tr9
0931.299199 = 9tr6
0901.088988 = 9tr5
0937.566577 = 9tr5
0907.088588 = 10tr5
0901.288.788 = 12.5tr
0931.099599 = 13.5tr
0961.288588 = 12tr,sim trả sau 300k/tháng,free 1.000 phút gọi
0935.566966 = 13.9tr
0937.199599 = 16.9tr
0931.599899 = 16.9tr
0937.388988 = 18tr
0905.299599 = 19tr
0931.299799 = 19tr
0971.766966 = 9tr9
0962.766966 = 9.9tr
0915.766866 = 25tr
0973.255355 = 14tr
0931.266366 = 29tr
0931.288388 = 35tr
0931.388399 = 35tr
0931.199299 = 39tr
0962.199299 = 39tr
0906.299399 = 39tr (trả sau 200k/18 tháng được miễn phí 1.000 phút)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *