T Ự K H Ú C Đ Ê M thơ buồn dằn cơn đau bóng câu dằn nỗi nhớ ta làm thơ khất nợ còn vay lỡ lần sau thơ hứng đọt mưa lau giọt sầu lăn kiếp trọ một tình chung bỏ ngỏ có khất lại lần sau có khất lại lần sau ánh trăng nhàu lầm lỡ bóng sầu dằn nỗi nhớ câu thơ dằn cơn đau em trăng màu huyền vỡ ta kẻ chợ chiều tan giữa ngấn thềm chạng vạng thêm một lần sang trang thêm một lần rẽ ngang bàng hoàng chưa kịp tắt ta em ngày hai mặt khúc dã tràng đêm trăng d u y p h ạ m ảnh Net

T Ự K H Ú C Đ Ê M
thơ buồn dằn cơn đau
bóng câu dằn nỗi nhớ
ta làm thơ khất nợ
còn vay lỡ lần sau ?
*
thơ hứng đọt mưa lau
giọt sầu lăn kiếp trọ
một tình chung bỏ ngỏ
có khất lại… lần sau ?
*
có khất lại lần sau
ánh trăng nhàu lầm lỡ
bóng sầu dằn nỗi nhớ
câu thơ dằn… cơn đau !
*
em trăng màu huyền vỡ
ta kẻ chợ chiều tan
giữa ngấn thềm chạng vạng
thêm một lần sang trang…
*
thêm một lần rẽ ngang
bàng hoàng chưa kịp tắt
ta – em ngày hai mặt
khúc dã tràng đêm trăng
d u y p h ạ m
( ảnh Net)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *