THỊ XÃ EM TỪ NGÀY LÊN THÀNH PHỐ

THỊ XÃ EM TỪ NGÀY LÊN THÀNH PHỐ
Thị xã em từ ngày lên thành phố
Mũ bù nhìn rơi ở cuối vườn hoa
Có mấy nhà chưa kịp treo biển số
Trầu leo cau lên ngó ánh trăng ngà.
Thị xã em từ ngày lên thành phố
Quyết định rồi mà vẫn ngỡ như mơ
Thôn xóm trước nay chia thành nhiều tổ
Giá Hotel cũng được tính bằng giờ.
Thị xã em từ ngày lên thành phố
Tốn bao nhiêu để rút ngắn quy trình?
Bà bán nước thêm vài trang sổ nợ
Quán cơm quê chua thêm chữ “gia đình”.
Thị xã em từ ngày lên thành phố
Những con đường thuở tiềm thức chưa phai.
Nay gắn biển tên ông này bà nọ
Hiếm muộn tăng cùng thả thính đong chài.
Thị xã em từ ngày lên thành phố
Như nạ dòng được khoác áo cô dâu.
Đường công tác mỗi lần tôi qua đó
Vẫn thấy quê trong vị chát trà tầu.
Và sắc mùa trong đôi mắt em nâu!?
NB. Côn Sơn, 25/3/2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *