Thơ vui ĐỎ ĐEN Song thanh điệp vận Sát phạt tanh bành rõ đỏ đen Tài trai rống trống lại chen kèn Trên nền mụ chủ vây đầy bạc Cuối buổi ông chồng thấm đẫm men

Thơ vui:
—————–
ĐỎ ĐEN
(Song thanh điệp vận)
Sát phạt tanh bành rõ đỏ đen
Tài trai rống trống lại chen kèn
Trên nền mụ chủ vây đầy bạc
Cuối buổi ông chồng thấm đẫm men
Lữ thứ loay hoay tìm nước cược
Thuyền quyên bối rối đẩy then chèn
Thôi rồi trách khách chơi bời mãi
Hết Tết tiêu điều nỗi rối ren.
Nguyễn Gia Khanh
&
BÀI HỌA:
Sát phạt
Chơi bời luẩn quẩn bị đèn đen
Xiểng niểng rồi thôi sẽ lé kèn
Xởi lởi bà ba chờ vác bạc
Lèng èng cậu sáu đợi chèn men
Thuyền quyên tỉ mỉ lơ ngơ bước
Lữ thứ tham lam lỉnh kỉnh chèn
Lẩm bẩm ông chồng than lải nhải
Khai hoài vỡ nợ bởi rèn quen
Hoa Mai
&
ĐƯỢC NƯỚC
(Phạm đề)
Tơi bời thoái soái trắng lèn đen
Một tốt tung cung yểu điệu kèn
Thượng tướng phong long toàn tưởng tượng
Đè xe hạ mã lại len men
Đau đầu lỡ dở binh tinh cản
Được nước càn tan pháo láo chèn
Kỵ sĩ cơ cờ tay kiệt hiệt
Xây dầy cửa lửa chốt then ren.
Hoàng Công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *