Trăm năm trước Thì Con chưa gặp Trăm năm sau Biết có gặp lại không Cuộc Đời Sắc Sắc Không Không Thôi Thì Hãy Sống Hết Lòng Vì Nhau

Trăm năm trước ? Thì Con chưa gặp
Trăm năm sau ? Biết có gặp lại không
Cuộc Đời Sắc Sắc Không Không
Thôi Thì Hãy Sống Hết Lòng Vì Nhau !
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
Cuộc đời như điện chớp mây bay
Lợi danh tiền tài như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương để lại đời ?

2 bình luận về “Trăm năm trước Thì Con chưa gặp Trăm năm sau Biết có gặp lại không Cuộc Đời Sắc Sắc Không Không Thôi Thì Hãy Sống Hết Lòng Vì Nhau”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *