TRẬN ĐÁNH KHÓ QUÊN họa thơ Ngoc Ngyuen Hành quân xuyên Việt chuyển sang tây Suốt tháng trời đi ngập nước đầy Mặt trận đây rồi bắc Quảng trị Bao vây chặn viện triệt làng vây Điên cuồng giặc Mỹ dùng phun lữa Hoảng hốt chư hầu bắn đạn cay Ác liệt chưa từng bao trận đánh Quân thù đại bại thảm thê vầy 9 12 2016

TRẬN ĐÁNH KHÓ QUÊN họa thơ Ngoc Ngyuen Hành quân xuyên Việt chuyển sang tây Suốt tháng trời đi ngập nước đầy Mặt trận đây rồi bắc Quảng trị Bao vây chặn viện triệt làng vây Điên cuồng giặc Mỹ dùng phun lữa Hoảng hốt chư hầu bắn đạn cay Ác liệt chưa từng bao trận đánh Quân thù đại bại thảm thê vầy 9/12/2016

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *