Từ ngày bước vào nghề Chưa có tháng nào mà thấp thỏm suốt ruột chờ MANULIFE cấp hợp đồng cho 6 khách hàng của TRANG THẮNG như tháng này

Từ ngày bước vào nghề Chưa có tháng nào mà thấp thỏm, suốt ruột chờ MANULIFE cấp hợp đồng cho 6 khách hàng của TRANG❤️THẮNG như tháng này.
??? Úm Ba La…Úm Ba La…
Hợp đồng được cấp đi ???Từ ngày bước vào nghề Chưa có tháng nào mà thấp thỏm, suốt ruột chờ MANULIFE cấp hợp đồng cho 6 khách hàng của TRANG❤️THẮNG như tháng này.
??? Úm Ba La…Úm Ba La…
Hợp đồng được cấp đi ???

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *