Xem tn có từ BB CREAM SON là k giám đọc Sợ

Xem tn có từ BB CREAM, SON là k giám đọc?. Sợ!!!! Sợ khách bảo giao gấp mak cháy trầm trọng từ mùng 1 tới giờ.?
Bây giờ Chân biết cảm giác khách dí tận mông rồi. Nên hôm nay bưu điện trả hàng cho Chân với nào. Chân sợ rồi, trả Chân giao cho khách Chân chơi Xuân nữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *