XUÂN TƯ U Sa ng mu ng mô t Khê nha đôi chung rươ u Loa ng choa ng say Trơ i đâ t cu ng lâng lâng Na ng xuân ơi Ta đo n rươ c ân câ n Hô n xuân mô ng Lo ng tiê c thâ m tuô i tre Sa ng mu ng mô t Đâ t trơ i ho a mô t thê Ta ho a tan Va o ky ư c xa xưa Nâng chung rươ u Cơ t đu a cu ng thi tư u Mô t đôi vâ n Ru điê u no n na xuân

XUÂN TỬU. *
Sáng mùng một
Khề nhà đôi chung rượu
Loáng choáng say
Trời đất cũng lâng lâng
Nàng xuân ơi!
Ta đón rước ân cần
Hồn xuân mộng
Lòng tiếc thầm tuổi trẻ
Sáng mùng một
Đất trời hòa một thể
Ta hòa tan
Vào ký ức xa xưa
Nâng chung rượu
Cợt đùa cùng thi tửu
Một đôi vần
Ru điệu nõn nà xuân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *